Zdjęcie wykonane na ul. Tumskiej w Gnieźnie.

Fotografia Barbary Bartkowiak. Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, CC-SA-4.0.