Zdjęcie wykonane na ul. B. Chrobrego w Gnieźnie. 

Fotografię wykonała Barbara Bartkowiak. Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, CC-SA-4.0.