Litografia Walentego Śliwickiego, według wzoru Wilhelma Hondiusa, wykonana przed 1858 rokiem.