Obraz olejny namalowany po 1810 roku według wzoru Jana Chrzciciela Lampiego. Znajduje się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Źródło kopii cyfrowej; Wikimdeia Commons (Mathiasrex Maciej Szczepańczyk).