Obraz olejny na płótnie z roku 1883 w zbiorach Muzeów Watykańskich.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.