W prawym dolnym rogu widoczni są od lewej: Stefan Filipkiewicz, Stanisław Czajkowski, Henryk Szczygliński, Stanisław Kamocki.   Karykatura z 1905 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Pinakoteka Zaścianek