Drzeworyt z ost. ćw. XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Karakowie.