Pocztówka z serii "Pisarze Polscy", wydana w Warszawie w 1933 r.