Obraz olejny nieznanego autora z lat 1851-1875,  namalowany według ryc. F. Jacobusa, wykonanej według  portretu van der Heydena,  ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej