Litografia Henryka Achenbrennera według rysunku Wojciecha Gersona, wykonana w latach 1860-1862. 

Źródło koppii cyfrowej: upbc.umk.pl.