Fotografia Władysława Miernickiego z lat 1955-1960 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.