Ilustracja opublikowana w książce Augusta Sokołowskiego "Powstanie Styczniowe (1863-1864)", wydanej w Wiedniu w 1913 roku (s. 267).