Obraz olejny z 1886 roku eksponowany w Galerii Rogalińskiej Edwarda Aleksandra Raczyńskiego.