Ilustracja na podstawie portretu współczesnego,  opublikowana w książce Augusta Sokołowskiego "Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. T. 1", wydanej w Warszawie w 1904 roku (s. 302).