Drzeworyt Jana Styfiego według wzoru Józefa Buchbindera.  Rycina opublikowana w 1870 roku w piśmie "Kłosy", nr 283 s. 340.