Obraz olejny z 1924 roku ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.