Rycina opublikowana w V tomie "Dziejów Polski" Augusta Sokołowskiego (s.440).

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl