Fotografia Stanisława Brzozowskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.