Fotografia Mariana Fuksa ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.