Obraz namalowany przed 1831 rokiem ze zbiorów Muzeum Lubeskiego. 

Źrodlo kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Maciej Szczepańczyk).