Drzeworyt z 1882 roku opublikowany w "Tygodniku Powszechnym" nr 33, s. 513.