Rycina Juliana Schübelera, wg. rysunku Franciszka Tegazzo,  opublikowana w 1870 roku w "Tygodniku Illustrowanym", t. 5, nr 112, s. 92.