Rycina Edwarda Nicza opublikowana w 1890 roku w "Tygodniku Illustrowanym", Seria 5, T.2 nr 43, s 268. 

Źródło kopii cyfrowej: cyfrowemazowsze.pl.