Aktorka Mieczysława Ćwiklińska na scenia Teatru Narodowego przyjmuje życzenia od kierownika Sekcji Kultury Wydziału Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy Janiny Strzeleckiej.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.