Śpiewaczka Janina Korolewicz-Waydowa wznosi toast po dekoracji jej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta w towarzystwie śpiewaczki Wandy Wermińskiej (klęczy przed jubilatką), delegata opery hamburskiej (3. z lewej), śpiewaka Romana Wragi (1. z lewej), kompozytora Stanisława Niewiadomskiego (1. z prawej).