Śpiewaczka Janina Korolewicz-Waydowa odbiera odznaczenie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta z rąk ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wacława Jędrzejewicza. Z prawej widoczny naczelnik w Zarządzie Miejskim Łaniewski.