Reżyser i dyrektor Karol Adwentowicz (1) w otoczeniu m.in.: premiera Mariana Zyndrama Kościałkowskiego (2), generała Gustawa Orlicza-Dreszera (3), prezesa PAL Wacława Sieroszewskiego (4), krytyka teatralnego Kornela Makuszyńskiego (5), dramaturga Wacława Grubińskiego (6), dyrektora Bolesława Gorczyńskiego (7), dramaturga Jana Adolfa Hertza (8) oraz aktorek m.in.: Stanisławy Wysockiej (na lewo za K. Adwentowiczem), Mieczysławy Ćwiklińskiej (na prawo za W. Sieroszewskim), Marii Gorczyńskiej (na lewo od premiera Kościałkowskiego).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.