Uczestnicy jubileuszu w uroczystych strojach akademickich. W pierwszym rzędzie stoją od prawej: profesor Tadeusz Kotarbiński, profesor Tadeusz Zieliński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Tadeusz Brzeski, profesor Gustaw Przychocki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.