Obok jubilata stoi Ludwik Solski, biorący udział w sztuce "Judasz z Kariothu".

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego