Pochód członków Łódzkiego Klubu Sportowego przez miasto. W pierwszym rzędzie idzie prezes Łódzkiego Klubu Sportowego Józef Wolczyński (2. z prawej).

Fotografia Henryka Rossa ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.