Goście zaproszeni na uroczystości jubileuszowe odbierają defiladę członków klubu. Na trybunie stoją od lewej: generał Franciszek Dindorf-Ankowicz, prezydent Łodzi Jan Kwapiński, prezes Łódzkiego Klubu Sportowego Józef Wolczyński, wojewoda łódzki Henryk Józewski.

Fotografia Henryka Rossa ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.