Grupa działaczy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - z lewej Szymon Pietrzak.

Fotografia Grażyny Rutkowskiej ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.