Na trybunie od lewej: bp. Stanisław Okoniewski, wojewoda Stefan Kirtiklis, gen. Stefan Pasławski, prezydent Józef Włodek.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.