Grupa oficerów na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie podczas Mszy Św. polowej. Stoją w pierwszym rzędzie od prawej: gen. Jan Wróblewski, gen. Daniel Konarzewski, gen. Kazimierz Sosnkowski, gen. Jan Edward Romer, gen. Edward Śmigły-Rydz. Stoją w drugim rzędzie od prawej: gen. Stanisław Rouppert, gen. Leonard Skierski, gen. Tadeusz Piskor, NN. Widoczni także m.in.: płk Sergiusz Zahorski, płk Antoni Trzaska-Durski, płk Janusz Jagrym-Maleszewski (na pierwszym planie z prawej, bokiem, podpiera się laską).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.