Komendantem Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu był w tym czasie płk dypl. Józef Smoleński. Komendant Centrum miał uprawnienia dowódcy brygady. Samo Centrum stanowiło zgrupowanie kilku szkół i było największą tego typu wojskową jednostką szkoleniową w Europie.

Fotografia Witolda Pikiela ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.