Wśród uczestników otwarcia wystawy widoczni są m.in.: prof. Antoni Madeyski (4. z lewej), prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Stanisław Brzeziński (2. z lewej), wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Konstanty Chyliński (3. z lewej), generał Czesław Jarnuszkiewicz (5. z lewej), dyrektor Departamentu Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych Władysław Zawistowski (6. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.