Ilustracja opublikowana w 1927 roku w pracy "Ul leżak związkowy (Rodzaj i gospodarka nim)",  wydanej nakładem Redakcji "Bartnika Postępowego" we Lwowie, ryc. 18 s. 37.