Fotografia opublikowana w: M. Rüger, Z. Michelis, Tabita. Djakonat warszawski. Książka pamiątkowa z okazji 50-letniego Jubileuszu, Warszawa 1928, s. 19.