Rycina opublikowana w książce J. Siemieńskiego "Dwaj Juliusze. Kartki z ostatnich dni ich ...", wydanej w Krakowie w 1869 r.