Ilustracja z książki Wiktora Gomulickiego "Kłosy z polskiej niwy", wydanej w 1913 roku w Warszawie przez Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.