Obok Konrada Brandla współtwórcami publikacji byli Wojciech Gerson i Marcin Olszyński. 

Źródło: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.