Biskupi przybyli na uroczystość. W pierwszym rzędzie od prawej do lewej siedzą m.in.: biskup tarnowski Franciszek Lisowski (1.), biskup włocławski Karol Radoński (2.), biskup podlaski Henryk Przeździecki (3.), metropolita warszawski ks. kard. Aleksander Kakowski (5.), arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego Bolesław Twardowski (6.), metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski (7.), biskup chełmiński Stanisław Okoniewski (9.), biskup piński Kazimierz Bukraba (10.). W drugim rzędzie stoją od prawej: biskup pomocniczy krakowski Stanisław Rospond (2.), biskup pomocniczy przemyski Wojciech Tomaka (3.), biskup polowy WP Józef Gawlina (5.), biskup śląski Stanisław Adamski (7.), biskup przemyski Franciszek Barda (8.). W trzecim rzędzie widoczni m.in.: ks. prałat Zygmunt Kaczyński (3. z prawej), sekretarz kard. Aleksandra Kakowskiego ks. dr Władysław Lewandowicz (5. z prawej, w okularach).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.