Fotografia z lat 1933-1939 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.