Fotografia Zbyszka Siemaszki z lat 1986-1990 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.