Litografia ze zbioru portretów polskich osobistości, wydanego przez Villaina w latach 1832-1837. 

Źródło kopii cyfrowej: britishmuseum.org.