Obraz olejny z ok. 1752 roku. Własność Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie.