Drzeworyt z 1891 roku opublikowany w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 63. s. 168.