Zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (CC0 1.0).