Fotografia z ok. 1900 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.