Portret reprodukowany w: Otton HEDEMANN; Historja Powiatu Brasławskiego; Wilno 1930; s.350.

Źródło kopii cyfrowej: Biblioteka Narodowa w Warszawie.